Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2020

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö-​  ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Johtokunta päätti yksimielisesti ottaa lisäpykälänä (§ 94) käsittelyyn päätöksen ylimääräisestä kokouksesta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.