Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2020

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana 25.9.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Erkki Salopino (varalla Katja Karintaus).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.