Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 90 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1-8 

TRE:8123/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela. puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin 19.2.2020. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Tampereen Vedelle on asetettu vuodelle 2020 viisi strategista tavoitetta, jotka koskevat tuottavuuden kehitystä, sairauspoissaolojen vähenemistä (-3%), vesijohtoveden laatua ja toimitusvarmuutta, vesijohtoverkoston toimintavarmuutta sekä raitiotien rakentamiseen liittyvien vesijohtojen siirto- ja uusimistöiden toteutusta. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Liikevaihto ei ole kasvanut henkilötyövuotta kohden, koska Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää 1.1.2020 Tampereen Infra Liikelaitokselta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi: sairauspoissaolojen määrä on laskenut 11 % edelliseen vuoden vertailujaksoon. Vesijohtoverkoston laatu ja toimintavarmuus ovat hyvät. Häiriötilanteiden määrä verrattuna verkoston pituuteen on laskenut. Vesijohtovuotojen määrä on ollut matalalla tasolla alkuvuonna. Elokuun loppuun mennessä on ollut 9 vuotoa. Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja yhteistyö on toiminut hyvin. Tampereen Veden osalta vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt ovat valmiit.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu / Tampereen kaupunki