Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2020

§ 92 Toimitusjohtajan katsaus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

-​ Korona-​viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

-​ Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset  

-​ Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Vedenhankinta selvityksen tilanne

- Tampereen Veden hankintatoimen kehittäminen, tilannekatsaus

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.