Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2020

§ 91 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 26.8. – 23.9.2020. 

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -​työtilassa.

§ 140 Vuohenoja alueen saneerauksen hankinta

§ 137 Trimble Unity Planning Connector –versiopäivityksen hankinta

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.