Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2020

§ 94 Ylimääräinen kokous  (lisäpykälä) 

Valmistelija

  • Kanerva Esa

Perustelut

Todettiin tarpelliseksi pitää ylimääräinen kokous, jossa päätetään vedenhankintaselvityksen hyväksymisestä ja lähettämisestä eteenpäin konsernijaostolle.

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta pitää ylimääräisen kokouksen 5.10.2020 klo 16:00. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.