Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 54 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisen urakointi on meneillään. Kylmän veden koeajo on päättynyt 25.4.2021.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.