Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö-​ ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §: n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-​ kokouksella.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.