Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 49 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Afry Finland Oy:n analyytikko, Vesihuollon kehittämispalvelut, Samuli Viitaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tampereen Veden yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus ajaksi.

Kehityspäällikkö Risto Mäelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tampereen Veden strategian toteuttaminen ajaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.