Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 57 Muut asiat 

Perustelut

Ei muita asioita.