Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana keskiviikkona 26.5.2021.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Arja Tuppurainen (varalla Aapo Niemi). 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.