Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 53 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4  

TRE:7537/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin johtokunnassa 22.12.2020. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Tampereen Vedelle on asetettu vuodelle 2021 neljä strategista tavoitetta, joita ovat sairauspoissaolojen kehitys max. v. 2019 tasoon, vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus, vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuus sekä yhtiöittämisestä koskevan selvityksen tekeminen. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin alkuvuoden aikana. Sairauspoissaolot ovat pysytelleet alle vuoden 2019 tason. Vesijohtoverkoston laatu ja toimintavarmuus ovat hyvät, alkuvuonna häiriöitä ollut hieman viimevuotista enemmän johtuen kylmästä talvesta. Kaupinojan laitoksen saneeraus etenee suunnitellusti. Vesijohtoverkoston saneeraus etenee tavoitteen mukaisesti. Omistajaohjauksen johdolla tehty Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys on valmistunut.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

taloussuunnittelu@tampere.fi