Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 56 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

-​ Korona-​viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

-​ Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset  

-​ Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Raholan puhdistamon tehostamistoimenpiteet

- Liikelaitoksen omistajakeskustelu

- Vastine Pinsiö-Matalusjoen asiassa

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.