Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2021

§ 55 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin ajalla 21.4. – 24.5.2021.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta-​Online -​työtilassa.

 

Toimitusjohtajan päätökset

§ 57 Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen välinen yhteistoimintasopimus kunnallistekniikasta

§ 59 Nokian kevyenliikenteenväylän vesijohdon saneeraus

§ 63 Nuolialantien JKPP-väylän ja vesijohdon rakentaminen plv 1290 -1670, rakennusurakka

§ 64 Simolankadun ja Mattilankadun saneerausurakka

 

Teknisen johtajan päätökset

-

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.