Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2020

§ 108 Muut asiat