Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 102 Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista  

TRE:4403/02.07.00/2020

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön edetessä on ilmennyt tarve tarkentaa vedenhankintaan liittyvien merkittävien strategisten investointien tiekarttaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi Konsernihallinto on edellyttänyt Tampereen Veden selvittämään eri vedenhankintajärjestelyiden järjestämisen vaikutukset pitkän aikavälin vesiliiketoimintaan ja investointeihin. Työn tavoitteena on laatia Tampereen Vedelle selvitys Tavase-tekopohjavesilaitoksen vaikutuksesta Tampereen Veden vesiliiketoimintaan ja investointeihin pitkällä aikavälillä. Selvityksessä  kuvataan lisäksi toimintavarmuuden kannalta lähinnä vastaava vaihtoehto Tampereen Veden vedenhankinnan kannalta, jos Tavase-hanke ei toteutuisi. Tämä vaihtoehto on raakavedenhankinta Roineesta ja vedenpuhdistus Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella. Tällöin Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen vedentuotantokapasiteetti, veden laatu ja toimintavarmuus tulee täyttää hyvän vedenhankinnan periaatteet.

Johtokunta on käsitellyt pitkän tähtäimen suunnitelmaa kokouksessaan 5.10.2020. Suunnitelmaa on täydennetty riskienhallinnan osuuden sekä aikataulun ja kustannuslaskennan perusteiden osalta johtokunnan päätöksen mukaisesti.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Hyväksytään Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista.

 

Päätös

Päätettiin hyväksyä selvitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelmasta vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista. Johtokunta painottaa, että selvityksen luvut ovat luonteeltaan esisuunnitelmatasoisia. 

Kokouskäsittely

Johtokunnan jäsen Hannes Tuohiniitty esitti, että toimitusjohtaja Petri Jokela on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska hän toimii Tavase Oy:n toimitusjohtajana ja asiaan liittyy myös Tavase Oy:n tekopohjavesilaitos. Jokelan näkemyksen mukaan hän ei ole esteellinen, koska Tavase Oy ei ole asianosainen eikä Tavase Oy saa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Lisäksi Jokela katsoi, että pelkkä Tavase Oy:n toimitusjohtajuus ei muodosta esteellisyyttä. Kokoukseen kutsuttiin asiantuntijaksi kaupunginlakimies Jouko Aarnio, jota kuultiin esteellisyyskysymyksen osalta, ja johtokunnan jäsenille varattiin mahdollisuus kysyä häneltä asiasta. Ennen vesiliiketoiminnan suunnitelman varsinaista käsittelyä Hannes Tuohiniitty peruutti Jokelaa koskevan esteellisyysväitteensä.

Asiantuntijana paikalla ollut Jouko Aarnio poistui kokouksesta ennen vesiliiketoiminnan suunnitelman varsinaista käsittelyä.

Johtokunnan jäsen Hannes Tuohiniitty esitti päätösehdotukseen muutosesityksen. Kyseessä on selvitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelmasta vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista. Johtokunta painottaa, että selvityksen luvut ovat luonteeltaan esisuunnitelmatasoisia. 

Asian esittelijä, toimitusjohtaja Petri Jokela muutti esitystään seuraavasti: kyseessä on selvitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelmasta vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista. Johtokunta painottaa, että selvityksen luvut ovat luonteeltaan esisuunnitelmatasoisia. 

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. 

Reijo Kuivamäki, Afry Finland Oy oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan. 

Tiedoksi

Tampereen kaupunki / sisäinen tarkastus