Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2020

§ 107 Toimitusjohtajan katsaus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

-​ Korona-​viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

-​ Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset  

- Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Riskienhallinnan kehittäminen Tampereen Vedessä

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.