Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2020

§ 106 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin ajalla 24.9. – 27.10.2020. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -työtilassa.

Toimitusjohtajan päätökset

§ 153 Trimble konsultointisopimuksen hankinta

§ 160 Ympäristö- ja laatujärjestelmien sertifiointi

Teknisen johtajan päätös 

§ 2 Pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista, raportin täydennys 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.