Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.6.2020

§ 76 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on takastettavana keskiviikkona 1.7.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aapo Niemi ja Toni Hemminki (varalla Hannes Tuohiniitty).

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.