Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2020

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana 7.10.2020.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Katja Karintaus (varalla Hannes Tuohiniitty).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.