Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2020

§ 98 Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista 

TRE:4403/02.07.00/2020

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön edetessä on ilmennyt tarve tarkentaa vedenhankintaan liittyvien merkittävien strategisten investointien tiekarttaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi Konsernihallinto on edellyttänyt Tampereen Veden selvittämään eri vedenhankintajärjestelyiden järjestämisen vaikutukset pitkän aikavälin vesiliiketoimintaan ja investointeihin.

Työn tavoitteena on laatia Tampereen Vedelle selvitys Tavase-tekopohjavesilaitoksen vaikutuksesta Tampereen Veden vesiliiketoimintaan ja investointeihin pitkällä aikavälillä. Selvityksessä kuvataan lisäksi toimintavarmuuden kannalta lähinnä vastaava vaihtoehto Tampereen Veden vedenhankinnan kannalta, jos Tavase-hanke ei toteutuisi. Tämä vaihtoehto on raakavedenhankinta Roineesta ja vedenpuhdistus Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella. Tällöin Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen vedentuotantokapasiteetti, veden laatu ja toimintavarmuus tulee täyttää hyvän vedenhankinnan periaatteet.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Hyväksytään Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista.

Päätös

Päätösehdotusta ei hyväksytty. Asia palautetaan valmisteluun. Valmistelussa täydennetään raportin riskienhallinnan osuutta sekä aikataulua ja kustannuslaskennan perusteita.

Esteellisyys

  • Johtokunta totesi yksimielisesti, että toimitusjohtaja Petri Jokela on esteellinen, koska hän toimii Tavase Oy:n toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja Petri Jokela on esteellinen asian käsittelyyn hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. 

Kokouskäsittely

Petri Jokela poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian esitteli johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva. 

Reijo Kuivamäki, johtaja Vesiliketoiminta, Afry Finland Oy oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan. 

Tiedoksi

Tampereen kaupunki / sisäinen tarkastus

Käsitellyt asiat