Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.6.2023

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö-​ ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-​kokouksella.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ivanoff Antti

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.