Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.6.2023

§ 57 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

Tekninen johtaja Jouni Hyypiälle myönnetään läsnäolo- ​ ja puheoikeus asian § 62 Pitkän tähtäimen tarkastelu Tampereen vedenhankinnasta ja toimintaan liittyvistä investoinneista ajaksi.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.