Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.6.2023

§ 56 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 8.6.2023.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Erkki Salopino (varalla Heidi Jokela ja Toni Hemminki).   

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.