Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.6.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 59 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 1.6. – 31.12.2023 

TRE:6044/00.04.01/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​puh. 040 556 0604,​etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 1.6.-31.12.2023 nimetään toimitusjohtaja Petri Jokela.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset