Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.6.2023

§ 60 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 1.6.2023 – 31.12.2023 

TRE:6045/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh.040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina Tampereen kaupungin verkkosivuille.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.