Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 9.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Muut asiat 

Päätösehdotus oli

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Käytiin läpi Kaupinojan laitokseen liittyvät sisäisen tarkastuksen suositukset ja niiden täyttämisen raportoinnin aikataulu.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)