Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 9.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 14.1.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Hannes Tuohiniitty ja Eija Kamppuri (varalla Katja Karintaus).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)