Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 9.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 3 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:8186/02.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

”Palvelusuunnitelmassa esitetään Tampereen strategialuonnoksen, pormestariohjelman, muiden erillisohjelmien ja -suunnitelmien sekä liikelaitosten strategistenasiakirjojen sisältämät toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan ja kehittämisen linjaukset. Vuosisuunnitelmassa edellä mainitut tavoitteet ja linjaukset sekä talousarvion vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi sekä esitetään talous ja talouden sitovat erät. Palveluja vuosisuunnitelmat laaditaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019 on laadittu lisäämällä hyväksyttyyn Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon palvelu- ja vuosisuunnitelman laadintaohjeen mukaiset täydennykset ja mahdolliset talousarvion jälkeen tietoon tulleet muutokset. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, Tampereen veden omat toiminnalliset tavoitteet, keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Osana vuosisuunnitelmaa esitetään myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019.

Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna 2018. Tuloslaskelman liikeylijäämätavoite on 25,4 milj. euroa. Investointien kokonaismäärä on johtokunnan 19.9.2018 vahvistaman talousarvion 2019 mukainen 30,0 milj. euroa. Investoinneista on verkostojen rakentamista ja laitosinvestointeja yht. 21,0 milj. euroa ja 9,0 milj. euroa pääomitukseen käytettävää rahaa.

Vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.”

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Petri Jokela, Toimitusjohtaja, Petri.Jokela@tampere.fi

Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle ja palautettiin valmisteluun.

Päätös tehdään sähköisenä päätöksentekomenettelynä ja kirjataan seuraavan kokouksen esityslistalle ja pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Antti Ivanoff ehdotti asian jättämistä pöydälle ja palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja Esa Kanerva ja Katja Karintaus kannattivat ehdotusta.

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 18.12.2018 kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat