Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Airaniemi ja Minna Talonen (Varalle Ilkka Järvelä ja Tero Mettinen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.