Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tampereen Voimia Liikelaitoksen talousarvioehdotuksen 2018 ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman hyväksyminen 

TRE:6449/02.02.01/2017

Valmistelija

  • Nina Suni, Hallinto- ja talouspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

”Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Liiketoimintamallin uudistamista palvelutuotannon tehostamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi jatketaan myös tulevana vuonna. Koska omistajan päätökset investoinneista keskitetyn tuotannon kehittämiseen ovat viivästyneet, palvelukykyä varmistetaan tilapäisillä ratkaisuilla tuotantokapasiteettiin ja palveluostoin.

Tukipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen roolia kaupungin toimintamallissa vahvistetaan edelleen. Palvelujen järjestämistavat säilyvät vakaana: oman tuotannon osuus palveluista on 75 prosenttia ja ostopalvelujen osuus 25 prosenttia ateriapalvelujen painottuessa omaan tuotantoon ja puhtauspalvelujen lievästi ostopalveluihin.

Tampereen Voimian henkilöstöstä 95 prosenttia on välittömässä asiakas- ja palvelutuotantotyössä.

Työvoiman tarve kokonaisuutena, ottaen huomioon oman ja ulkopuolisen työvoiman, lisääntyy neljällä palkallisella henkilötyövuodella kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna. Työvoiman tarpeen muutos on seurausta tilapäisistä tuotantoratkaisuista.

Palvelutuotannon kehittämistä jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tules-poissaolojen ja tapaturmien määrää vähennetään työhyvinvoinnin johtamista kehittämällä mm. ennakoivin ratkaisuin ja työolosuhteita parantavien investointien avulla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion marraskuussa 2017. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksytään osana liikelaitoksen vuosisuunnitelmaa joulukuussa 2017.”

Tampereen Voimian talousarvioehdotus sekä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit on lähetetty kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nina Suni, Hallinto- ja talouspäällikkö

Tampereen Voimia Liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotus ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkiittin, että puheenjohtaja Petri Rajala saapui kokoukseen klo 17.54. Varajäsen Juha-Pekka Orava poistui kokouksesta samanaikaisesti.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, taloussuunnittelu@tampere.fi, Irja Peltoniemi, Tarja Leuku-Aalto