Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti 

TRE:6937/02.02.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

”Kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteumasta kolmannesvuosittain. Lisäksi talouden toteutumasta raportoidaan maaliskuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun sekä tilinpäätöksen tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Toiminnan ja tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan laajemmin johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Omistajatavoitteisiin tähtäävien toimenpiteiden toteutus on edennyt pääosin suunnitellusti. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti siirtää ateriakeskuksen investointisuunnitelman hyväksymistä, kunnes sote-uudistuksen vaikutuksista on tarkempaa tietoa. Päätöksen siirtämisellä on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikelaitokselle (KH Lija 24.11.2015 § 145). Osana liikelaitoksen kehittämisohjelman toteutusta Tampereen Voimia liikelaitos on ottanut haltuun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisvastuun monituottajamallilla sekä toteuttanut henkilöstöravintolatoiminnan liikkeenluovutuksen. Lisäksi Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt omalta osaltaan ateriakeskuksen hankesuunnitelman.

Työn tuottavuus ei ole kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Työn tuottavuus oli Tampereen Voimia Liikelaitoksessa elokuun 2017 loppuun mennessä seitsemän prosenttia tavoitetta heikompi. Taustalla ovat sairauspoissaoloista johtuneet runsaat sijaiskulut. Liikevaihto henkilötyövuotta kohti oli 63 700 euroa tavoitteen ollessa 68 600 euroa. Vuodelle 2018 puhtauspalvelujen hintoja pystytään alentamaan 1,2 milj. eurolla.

Muilta osin omistajatavoitteita ei voida vielä arvioida, mutta toiminnallisesti on edetty suunnitelman mukaan mm. yhtiöittämisselvityksen toteutuksessa. Asiakastyytyväisyysmittaukset toteutetaan syksyn aikana ja tuloksista raportoidaan vuoden lopulla.

Liikevaihto on toteutunut suunnitellun suuruisena. Liikeylijäämäennuste on vuosisuunnitelman mukainen eli 2,6 milj. euroa.

Työvoiman hallinta on jatkunut hyvänä, mutta alkuvuoden runsaat poissaolot johtivat suunniteltua suurempaan sijaistarpeeseen. Sairauslomat ovat laskeneet keväästä, mutta toteutuneet edellisvuotta suurempana (+10 %). Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan yksilöllisiä toimenpiteitä tekemällä, panostamalla valmentavaan esimiestyöhön ja työterveyshuollon yhteistyöhön sekä tekemällä työskentelyolosuhteita parantavia investointeja.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman toteuttaminen on edennyt pääosin suunnitellusti. Strategisista kehittämisen painopisteistä ovat edenneet niin ajatusjohtajuutta kuin liiketoimintamallin uudistamista sekä palvelujen järjestämisvastuuta koskevat toimenpiteet.

Esityslistan liitteenä on Tampereen Voimian kolmannesvuosiraportti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Anne Liimola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.04 ja jäsen Seija Alatalo poistui klo 18.17.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi, Tarja Leuku-Aalto