Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 12.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 51 Adressi suoran bussireitin saamisesta Pereeltä Tampereelle 

TRE:2385/08.01.01/2024

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Joukkoliikennesuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on saanut Pirkkalan Pereen asukkailta adressin liittyen Pereen joukkoliikenneyhteyksiin. Adressissa todetaan, että Pereeltä on päästävä suoraan Tampereelle mahdollisimman nopeasti, ja linjan pitäisi liikennöidä Pereentietä molempiin suuntiin.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne Nysse toimii kahdeksan kunnan alueella ja toteuttaa, suunnittelee sekä kilpailuttaa joukkoliikennettä kuntarajojen yli. Ylimmän tason päätökset Nyssen palvelutasosta, linjojen reiteistä ja lippujen hinnoista tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, joka toimii liikennepalvelulain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena.

Pereellä liikennöi tällä hetkellä bussilinja 11, jota liikennöidään Pereeltä Partolan kautta Toivioon ja edelleen Sarankulmankatua Tampereen keskustaan Ratinaan ja rautatieasemalle. Linjaa 11 liikennöidään arkisin 30 minuutin välein ja viikonloppuisin tunnin välein. Matka-aika Pereeltä (päätepysäkiltä) lähdettäessä Ratinaan on noin 25 minuuttia. Ratinasta Pereen päätepysäkille matka-aika on noin 20 minuuttia. Marraskuussa 2023 Pereeltä linjan 11 kyytiin nousi arkipäivisin yli 180 matkustajaa. 

Pirkkalassa joukkoliikennepalvelua on kehitetty yhdessä asukkaiden ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa. Viimeisin iso muutos tehtiin elokuussa 2021, jolloin liikennepalvelu muuttui Pirkkalassa merkittävästi. Linjastosuunnittelua Pirkkalan osalta tehtiin yhdessä asukkaiden ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa syksyllä 2020. Myös Pirkkalan kunta antoi lausuntonsa linjastosuunnitelmista syksyllä 2020 (PIR/1159/0901/2018). Pirkkalan linjastouudistuksessa pyrittiin vastaamaan paremmin koko Pirkkalan kasvaneeseen joukkoliikennekysyntään ja kehittämään linjastoa niin, että palvelu ja tarjonta vastaavat kestävästi toisiaan.

Vuoden 2021 elokuussa isoin muutos Pirkkalan joukkoliikennepalvelussa oli linjan 1 ja sen eri reittien 1A Lentoasemalle, 1B Vähäjärvelle ja 1C Turkkiradalle ja Kyöstille lakkauttaminen ja korvaaminen runkolinjalla 8, jonka päätepysäkki siirtyi Kyöstille. Linja 11 siirrettiin liikennöimään Suupalta Pereen ja Toivion kautta Tampereen keskusta-alueelle ja Ranta-Tampellan kautta Taysille, aikaisemmin linjaa 11 liikennöitiin linjatunnuksilla 11B Ikea-Toivio-Partola-Härmälä-Rahola ja 11C Kyösti-Kurikka-Partola-Härmälä-Rahola. Linja 12 aloitti liikennöinnin Vaitin ja Vähäjärven kautta Kurikkaan ja edelleen Partolan läpi Messukeskukselle ja Tampereen keskusta-alueelle ja Länsi-Tampereelle. Linjat 30 ja 31 aloittivat ruuhka-ajan liikennöinnin Pereen alueelta joko Härmälään tai Sarankulmaan ja edelleen Ranta-Tampellaan, linjalla 30 matka-aika Pereen päätepysäkiltä Ratinaan oli ruuhka-aikoina noin 22 minuuttia. Lisäksi linjastossa luovuttiin linjasta 14, jota liikennöitiin Pereeltä joko Messukeskuksen tai Toivion kautta Tampereelle. Linjaa 14 liikennöitiin tuolloin vain toiseen suuntaan Pereellä. Pereen matkustajamäärä oli marraskuun 2019 arkipäivänä lähes 190 nousua kohti Tamperetta.

Vuosina 2021 ja 2022 Pirkkalassa matkustajamäärä ei, linjastomuutoksista huolimatta, elpynyt korona-virusta edeltäviin tuloksiin, kun taas monessa muussa Nysse-alueen kunnassa palauduttiin vuonna 2022 jo vuoden 2019 matkustajamäärälukuihin. Vasta vuonna 2023 Pirkkalassa päästiin vuotta 2019 parempiin matkustajamäärätuloksiin. Vuonna 2023 koko Pirkkalan nousijamääristä yli puolet tehtiin runkolinjalle 8. Noin 10 % kaikista Pirkkalan kunnan alueella tapahtuvista nousuista tehtiin linjalle 11, joka kulkee Toivion ja Pereen alueelta. Linjalle 30 tehtiin Pirkkalan kunnan alueen nousuista alle 3 %. Marraskuussa 2022 Pereen alueelta Tampereen suuntaan tehtiin arkipäivisin noin 190 nousua, joista noin puolet tehtiin linjalle 30 ja puolet linjalle 11. Suupan suuntaan matkoja Pereeltä tehtiin marraskuun 2022 arkipäivänä alle 40 päivässä. 

Matkustajamäärä ja sen myötä lipputulokertymän vähyyden johdosta Pirkkalaan suunniteltiin elokuussa 2023 alkaneeseen linjastoon muutoksia Pereellä ja Linnakallion teollisuusalueella. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.1.2023 § 5 (TRE:8439/08.01.01/2022) reittimuutokset linjalle 11, linjoille 30 ja 31 sekä linjoille 34 ja 36.

Linjan 11 päätepysäkki siirrettiin Suupalta Pereelle, koska matkustajamäärä Pereeltä Suupalle jäi arkisin erittäin vähäiseksi. Samalla, kun linjan 11 päätepysäkki siirtyi Suupalta Pereelle, myös Pirkkalan kustannus linjan 11 liikennöinnistä pieneni.

Linjat 30 ja 31 päätettiin siirtää liikennöimään Partolasta suoraan Härmälään, kiertämättä Pereen kautta. Linja 30 toimii etenkin linjan 8 tukena Härmälän ja Tampereen keskustan välisenä liikenteenä. Poistamalla linja 30 Pereeltä pystyttiin Pirkkalan maksuosuutta linjan 30 kustannuksista pienentämään. Samalla, kun linjan 30 reittiä muutettiin Pirkkalassa, pystyttiin linjan 30 vuorotarjontaa kasvattamaan. Linjalla 30 tehtiin loppusyksystä 2022 noin 1 300 nousua arkipäivisin. Näistä nousuista vain 5 % tapahtui Pereen alueelta. Vuoden 2023 loppusyksystä linjan 30 matkustajamäärä oli arkipäivisin yli 2 300 nousua. Matkustajamäärä on siis kasvanut reittimuutoksen ja vuorotarjonnan tihentämisen johdosta yli 75 %. 

Pereen joukkoliikennepalvelu pohjautuu Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöksen mukaisesti linjaan 11 (21.2.2024 § 17 ja § 18). Tällä hetkellä Nyssen suunnittelussa ei ole tarkastelussa tuoda lisäliikennettä Pereen alueelle. Pirkkalan ja Nyssen välillä on kuitenkin yritetty löytää Pereen linjalle uutta päätepysäkkiä, jolloin linjaa voitaisiin liikennöidä, adressissakin esille nostetusti, molempiin suuntiin Pereentietä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tekee linjastopäätöksen, mikäli reittimuutos tai uusi päätepysäkki linjalle 11 tullaan toteuttamaan. 

Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Adressi merkitään tiedoksi ja Pirkkalan kunnalle tuodaan päätös perusteluineen tiedoksi. 

Adressi ei johda reittimuutoksiin tai palvelutarjonnan kehittämiseen Pereellä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkkalan kunta/Jouni Korhonen, Joona-Petteri Kallonen, Antti Reinikka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)