Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 12.6.2024

§ 48 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Kääntöpaikkojen turvallisuus, case Ylöjärvi (Juha-Pekka Häyrynen)
  • Kesäliikennekauden käynnistymisen tilannekatsaus (Leena Huhtala, Riikka Salkonen)
  • TA 2025 -valmistelutilanne ​(Mika Periviita)​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala ja asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)