Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 12.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2024 - hankinnan käynnistäminen 

TRE:2068/02.07.01/2024

Valmistelija

 • Kaartokallio Maarit, Joukkoliikenteen sopimuspäällikkö
 • Huhtala Leena, Joukkoliikennesuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikenteen sopimuspäällikkö Maarit Kaartokallio, puh. 044 430 9089, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nyssen liikennöintikohteiden sopimuksia on päättymässä seuraavasti:

 • K56 (linja 27 Pispalanharju - Järvensivu) sopimuksen optiokausi päättyy 1.6.2025
 • K64 (linja 95KUTSU Oripohja - Oriveden asema) sopimuksen optiokausi päättyy 15.6.2025
 • K72 (lisäajot, messukuljetukset, ratikkaa korvaava liikenne) sopimuksen optiokausi päättyy 31.12.2025. 

 

Näiden linjojen liikenteen hankinta nähdään jatkossakin tarpeelliseksi. Lisäksi esitetään, että Lempäälän kunnalta  siirretään Nyssen suunniteltaviksi ja kilpailutettaviksi erityisesti koulumatkoihin tarkoitettuja bussilinjoja. Tarjouspyyntö valmistellaan kesällä ja julkaistaan elokuussa.

Kohde K82, linja 27 Pispalanharju - Ratinanranta - Järvensivu

Linjalla 27 liikennöidään tällä hetkellä Pispalanharjulta Kaakinmaan kautta Ratinanrantaan ja edelleen Tullin ohi Järvensivulle. Linjan 27 arkipäivän matkustajamäärä on ollut helmikuussa 2024 keskimäärin noin 180 nousua ja kesäkuussa 2023 noin 100 nousua. Lauantaisin matkustajamäärä on ollut helmikuussa 2024 keskimäärin noin 120 nousua ja kesäkuussa 2023 noin 60 nousua. Kesällä matkustajamäärä on jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi kuin talvella.

Nykyisellään linjan 27 subventio on vuodessa noin 165 000 € ja yhtä nousua tuetaan noin 4,30 €. Kustannustaso on suhteellisen korkea ja jatkossa liikennettä linjalle 27 esitetään hankittavaksi vain arkisin. Tarjouskilpailuun sisällytetään optiomahdollisuus viikonloppuliikenteelle. Lauantaisin liikennöintikorvausten yksikköhinnat (€/km, €/tunti, €/autopäivä) ovat samat kuin arkisin, mutta mahdollista sunnuntailiikennettä varten pyydetään tarjoamaan erillinen sunnuntain tuntihinta. Päätös mahdollisen viikonloppuliikenneoption käyttämisestä tehdään erikseen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa.

Linjan 27 reitti ja liikennöintiaika arkisin säilyvät nykyisellään. Liikennöintiin tarvitaan yksi (1) midikokoinen (vähintään 16-paikkainen) linja-auto, joka saa olla joko uusi tai käytetty.

Kohde K83, linja 96 Oripohja - Oriveden keskusta - Oriveden asema - Oriveden terveysasema

Oriveden aseman ja Oriveden keskustan välillä on liikennöity kutsupohjaisesti kesästä 2021 alkaen tunnuksella 95KUTSU. Liikennöintialuetta laajennettiin kesällä 2023, kun linjareitti ulotettiin Oripohjaan saakka. Matkustajamäärä kutsupohjaisessa liikenteessä on jäänyt vähäiseksi ja yhtä matkaa on tuettu lähes 22 €. Nysse lähetti Oriveden kaupungille lausuntopyynnön liikennepalvelun tulevaisuudesta, ja siinä oli ehdolla kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 oli, että Oripohjan ja Oriveden aseman välinen liikennöinti lakkautetaan. Vaihtoehto 2 oli, että Nysse hankkii Oripohjan ja Oriveden aseman välisen liikenteen ilman kutsuohjausta arjen suosituimmille vuoroille vuoden ajaksi. Vuoden sopimuksen jälkeen liikennepalvelun hankinta Oripohjan ja Oriveden aseman välillä siirtyisi osaksi NOPA-liikenteen hankintaa. NOPA-liikenne on Oriveden kaupungin hankkimaa liikennepalvelua, joka on aikataulunmukaista, mutta poikkeaa tarvittaessa reitiltä määritellyillä alueilla sekä ajaa Oriveden keskustan lähialueilla kutsusta aikatauluun merkittyinä aikoina.

Oriveden kaupunginhallituksen antamassa lausunnossa 27.5.2024 § 4 (240/00.01.07/2024) Oriveden kaupunki hyväksyy vaihtoehdon 2.  Oriveden kaupunki toivoo, että kilpailutukseen olisi mahdollista osallistua monipuolisilla kalustovaihtoehdoilla. Liikennöinnin keskittämisen arkipäivien eniten käytettyihin aikoihin ja reitin laajentamisen palvelemaan myös terveyskeskuksessa asioivia uskotaan yhdessä kutsun poistamisen kanssa palvelevan käyttäjiä hyvin ja lisäävän käyttäjämääriä. 

Oriveden lausunnon pohjalta esitetään, että linja 95KUTSU kilpailutetaan muutettuna reilun vuoden ajaksi elokuuhun 2026 asti. Linjatunnus 95KUTSU vaihdetaan linjanumeroksi 96, kutsupohjaisuudesta luovutaan ja linjan reitti jatketaan Oriveden asemalta Oriveden terveysasemalle.

Linjan 96 liikennöintiin tarvitaan yksi (1) midikokoinen linja-auto (vähintään 16-paikkainen), joka saa olla joko uusi tai käytetty. Vaihtoehtoisesti sallitaan ajaminen myös pienemmällä kalustolla, mutta liikennöitsijän tulee varmistaa, että matkustajat eivät myöhästy junasta tai joudu odottamaan junalta tullessaan liityntäyhteyttä sen takia, että kyytiin ei mahdu pienen kalustokoon takia. Liikennöitsijän ajaessa samanaikaisesti useammalla autolla, maksetaan korvaus vain yhden auton suoritteista. Autoon on mahduttava Nyssen periaatteiden mukaisesti lastenvaunut tai pyörätuoli.

Kohde K84, Lempäälän koululaislinjat 56 Säijän koulu - Lempoinen, 57 Virta kampus - Mattila - Virta kampus, 59 Lempoinen - Lastunen - Lempoinen

Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta on tammikuussa 2023 tehnyt päätöksen § 14 (79/08.01.01/2023) esittää Nyssen suunnittelu-, kilpailutus- ja organisointivastuulle Lempäälän koululaislinjojen 56U (Säijä-Lempoinen) ja 57U (Mattila-Lastunen-Lempoinen) kokonaisuuden. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tekee lopullisen päätöksen joukkoliikennehankinnan käynnistämisen yhteydessä siitä, otetaanko liikenne Nyssen vastuulle. Nykyiset linjat 56U ja 57U ovat Lempäälän kunnan kilpailuttamia, mutta niissä kelpaavat Nyssen lipputuotteet U-liikennesopimuksen mukaisesti.

Lempäälän kunnan kanssa käynnistettiin Säijän, Mattilan ja Lastusten suunnan koulukuljetusten suunnitteluprosessi ja kytkeytyminen osaksi Nyssen liikennöintikokonaisuutta vuoden 2023 loppupuolella. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunnalle esiteltiin Nyssen suunnitteluperiaatteita ja projektin aikataulua 14.11.2023 § 110 (46/12.00.00/2023). Myös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle informoitiin tulevasta kokonaisuudesta 11.10.2023 kokouksessa § 76.

Lempäälän kunta järjesti kyläillat Säijässä 23.1.2024, Mattilassa 25.1.2024 ja Lastusissa 30.1.2024, joissa kerättiin asukkailta tietoja ja kommentteja tulevaa suunnittelua ja kilpailutusta varten. Tämän jälkeen suunnittelua jatkettiin tiiviisti Lempäälän kunnan ja Nyssen yhteistyönä.

Nysse päätti vielä avata tietopyynnön Lastusten ja Mattilan liikennöintiolosuhteista. Tietopyyntö julkaistiin HILMAssa 18.4.2024 ja näkemyksiä kaluston soveltuvuudesta tiestöön sai jättää 6.5.2024 saakka. HILMA-tietopyyntöön saatiin kaksi vastausta, joissa todettiin, että tiestö soveltuu linja-autolla liikennöintiin. Nyssen omassa koeajossa 10.5.2024 linja-autolla Lastusissa ja Mattilassa varmistettiin, että alueilla voidaan liikennöidä ainakin korkealattiaisella linja-autolla. HILMA-tietopyynnön ja koeajon jälkeen suunnittelua jatkettiin Lempäälän kanssa, ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa käytiin keskustelua pysäkkitarpeesta Turuntiellä Ahtialantien risteyksessä lähellä alikulkua.

Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunnalle esiteltiin tulevaa kilpailutuskokonaisuutta 21.5.2024 kokouksessa § 50. Lautakunnan kanssa käytiin läpi alueiden liikennöintimuutoksia ja Nysse-liikenteen vaikutusta kunnan järjestämään taksipalveluun eri alueilla. Lempäälä järjesti keväällä yhden asukastilaisuuden lopullisesta linjauksesta Mattilan, Lastusten ja Säijän suunnan koululaisliikenteestä 4.6.2024 Lempäälä-talolla. Tilaisuudessa esiteltiin Nysse-linjat 56 Säijään, 57 Mattilaan ja 59 Lastusiin sekä taksikuljetussuunnitelmia etenkin Lastusten ja Säijän alueella.

Esitys uusista Nysse-linjoista elokuusta 2025 alkaen:

Linja 56 Säijän koulu - Lempoinen

 • Linjareitti: Säijän kääntöpaikka – Pirkkalantie – Tampereentie – Lemponkatu – Puistokatu – Valkeakoskentie – Tampereentie – Viialantie – Koulutie – Lempoisten kääntöpaikka
 • Liikennöintiaika: peruskoulun ja/tai toisen asteen koulupäivinä klo 7-10 ja 12-16

 

Linja 57 Virta kampus - Mattila - Virta kampus

 • Linjareitti: Virta kampus – Saarentie – Valkeakoskentie – Puistokatu – Lemponkatu – Tampereentie – Viialantie – Turuntie – Riitäläntie – Pyhällöntie – Turuntie – Viialantie – Tampereentie – Lemponkatu – Puistokatu – Valkeakoskentie – Saarentie – Virta Kampus.
 • Linjaa ajetaan aamulla Mattilan alueella vastapäivään ja iltapäivällä myötäpäivään.
 • Liikennöintiaika: peruskoulun ja/tai toisen asteen koulupäivinä klo 7-10 ja 12-16

 

Linja 59 Lempoinen - Lastunen - Lempoinen

 • Linjareitti: Lempoisten kääntöpaikka – Koulutie – Tampereentie – Valkeakoskentie – Puistokatu – Lemponkatu – Turuntie – valtatie 3 – Helsingintie – Ideaparkinkatu - Marjamäentie - Helsingintie - Lastustentie – Ahtialantie – Laasonportti – Ahtialantie - Valkeakoskentie – Tampereentie – Koulutie – Lempoisten kääntöpaikka.
 • Linjaa ajetaan aamulla myötäpäivään ja iltapäivällä vastapäivään.
 • Liikennöintiaika: peruskoulun ja/tai toisen asteen koulupäivinä klo 7-10 ja 12-16
 • Liikennöinti vaatii Turuntielle Ahtialantien risteyksen tuntumaan pysäkit, joilla palvellaan Ahtialan ja Liuhankaarren alueen oppilaiden kulkemista Lastusten koululle.

 

Kaikkien kolmen linjan aikataulut on suunniteltu jo kilpailutusvaiheen alussa yhdessä Lempäälän kunnan kanssa. Aikataulut on yhteensovitettu koulujen alkamis- ja päättymisajankohtiin. Aikataulusuunnittelussa priorisoidaan Kanavan yläkoulua.

Hankinnassa huomioidaan joustava mahdollisuus muuttaa linjoja ja niiden reittejä, mikäli Lempäälän kunta tekee palveluverkkoon muutoksia ja oppilaiden kulkemistarve muuttuu. 

Linjojen 56, 57 ja 59 liikennöintiin tarvitaan kolme (3) linja-autoa, jotka saavat olla joko uusia tai käytettyjä. Linja 56 kilpailutetaan matalalattiakalustolla. Linjat 57 ja 59 kilpailutetaan korkealattiakalustolla, mutta tarjoajan harkinnan mukaan myös matalalattiakalusto sallitaan (liikennöintivarmuus ei saa heikentyä kalustovalinnan takia).

Kohde K85, linjat 101 Keskustori - Messukeskus, 102 Länsi-Tampere - Messukeskus, 104 Hervanta - Messukeskus ja muut lisäajot

Nysse-liikenteessä on tällä hetkellä kolme Tampereen Messu- ja Urheilukeskukselle liikennöivää linjaa, joita ajetaan tapahtumapäivinä etukäteisharkinnan mukaan. Nämä linjat on kilpailutettu puitesopimuksena, jonka optiokausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Uusi kilpailutus esitetään tehtäväksi puitesopimuksena messuliikenteestä ja muista mahdollisista lyhytaikaisista lisäajoista, jotka eivät suoraan kuulu minkään muun liikennöintisopimuksen piiriin. Hyväksyttyjen tarjoajien keskinäinen edullisuus määrittyy tarjouskilpailussa, ja messu- ja lisäajoja tarjotaan ajettavaksi palveluntuottajille edullisuusjärjestyksessä muutama viikko ennen tapahtuma-ajankohtaa. Ajot voidaan myös jakaa useammalle palveluntuottajalle autokierto- tai työvuorokokonaisuus kerrallaan.

Tarvittavien linja-autojen määrää ei määritetä tarjouskilpailussa ja autot saavat olla joko uusia tai käytettyjä telilinja-autoja tai nivelautoja. 

Kohde K86, ratikkaa korvaava liikenne

Ratikkaa korvaavan liikenteen puitesopimuksen optiokausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Uusi kilpailutus esitetään tehtäväksi puitesopimuksena.

Ratikan palvelu voi keskeytyä esimerkiksi ratavaurion, vaunun teknisen vian tai ennakoidun huolto- tai korjaustoiminnan vuoksi. Liikennehäiriön pitkittyessä ensisijaisena toimenpiteenä on muuttaa tiettyjen bussilinjojen (esim. liityntälinjojen) reittejä siten, että bussit korvaavat ratikkaliikennettä. Mikäli ratikan häiriö edelleen pitkittyy tai on vaikutuksiltaan niin laaja, että bussilinjojen reittimuutokset eivät ole riittävä toimenpide, Nysse käynnistää laajemman korvaavan bussiliikenteen lisäkalustolla. Tämä lisäkalustoliikenne kuuluu kilpailutettavaan puitesopimukseen.

Ratikka liikennöi sopimuskauden alkaessa Hervantajärven, Sorin aukion, Lentävänniemen ja TAYS:n välillä. Korvaavaa liikennettä voidaan todennäköisimmin tarvita ratikkareittiä mukailevan Lintuhytti - Keskustori - Lentävänniemi -reitin varrella tai reitin osilla. Ratikkaliikenteen mahdollisesti laajentuessa myös uusien reittien korvaava liikenne kuuluu puitesopimukseen. 

Tarvittavien linja-autojen määrää ei määritetä tarjouskilpailussa ja autot saavat olla joko uusia tai käytettyjä telilinja-autoja tai nivelautoja. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Otetaan Nyssen suunnittelu-, kilpailutus- ja organisointivastuulle Lempäälän koululaislinjat 56, 57 ja 59.

Käynnistetään Nyssen bussiliikenteen liikennöinnistä avoin tarjouskilpailu, johon kuuluu viisi erillistä kohdetta K82, K83, K84, K85 ja K86.

Kohteeseen K82 sisältyy linja 27 Pispalanharju - Ratinanranta - Järvensivu. Kohteen K82 bruttosopimus kilpailutetaan kolmen (3) vuoden sopimuskaudeksi 2.6.2025 alkaen. Hankintaan sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kahdella yhden vuoden (1+1) optiokaudella sekä mahdollisuus laajentaa liikennöinti lauantaihin ja/tai sunnuntaihin.

Kohteeseen K83 sisältyy linja 96 Oripohja - Oriveden keskusta - Oriveden asema - Oriveden terveysasema. Kohteen K83 bruttosopimus kilpailutetaan noin yhden (1) vuoden sopimuskaudeksi 16.6.2025 alkaen. Hankintaan ei sisälly jatko-optiokautta.

Kohteeseen K84 sisältyvät linjat 56 Säijän koulu - Lempoinen, 57 Virta kampus - Mattila - Virta kampus, 59 Lempoinen - Lastunen - Lempoinen. Kohteen K84 bruttosopimus kilpailutetaan kolmen (3) vuoden sopimuskaudeksi 4.8.2025 alkaen. Hankintaan sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kahdella yhden vuoden (1+1) optiokaudella.

Kohteeseen K85 sisältyvät linjat 101 Keskustori - Messukeskus, 102 Länsi-Tampere - Messukeskus, 104 Hervanta - Messukeskus ja muut lisäajot. Kohteen K85 puitesopimus (bruttomalli) kilpailutetaan noin kahden ja puolen (2,5) vuoden sopimuskaudeksi 1.1.2026 alkaen. Hankintaan sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kahdella yhden vuoden (1+1) optiokaudella.

Kohteeseen K86 sisältyy ratikkaa korvaava liikenne. Kohteen K86 puitesopimus (bruttomalli) kilpailutetaan noin kahden ja puolen (2,5) vuoden sopimuskaudeksi 1.1.2026 alkaen. Hankintaan sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kahdella yhden vuoden (1+1) optiokaudella. 

Kohteissa K82, K84, K85 ja K86 edellytetään käytettävän EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin mukaisia käyttövoimia. Kohteessa K83 sallitaan myös fossiilinen polttoaine.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala ja asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Sari Litukka, Antti Mustalahti, Maarit Kaartokallio, Leena Huhtala, Juha Kortteus, Juha-Pekka Häyrynen, Lempäälän kunta/Valtteri Partanen, Nina Lehtinen, Oriveden kaupunki/Mari Kinnunen, Tuija Aro

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.