Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 12.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 52 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2024 

TRE:4165/02.02.01/2023

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikennelautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintakulut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Ennustetta päivitetään tarvittaessa kuluvan vuoden aikana.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on 0,5 milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen. Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden pääosin hyvin, mutta useiden toimenpiteiden ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä epävarmuutta ja tästä johtuen kahden kokonaisuuden toteutumista ei vielä voida arvioida. Epävarmoihin kokonaisuuksiin sisältyvät mm. kilpailutus- ja sopimusmallin uudistamisen sekä joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittämisen toimenpiteet. Samaan aikaan muun muassa henkilöstön osaamiseen ja työntekijäkokemukseen sekä kestävän ja sujuvan liikkumisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet alkuvuoden aikana hyvin. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2024 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Matti Joki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala, Kristiina Kurppa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)