Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Raitiotieliikenteen operoinnin hankinnan tilannekatsaus, Mika Periviita

- Liikennepalvelulain 1.7.2018 voimaantulo, Mika Periviita

- Kangasalan kaupungin Saarenmaan osayleiskaava-alueen sijainti ja nykyinen joukkoliikenneverkko, Juha-Pekka Häyrynen

Kokouskäsittely

Niina Selin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)