Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 18.6.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Grönroos ja Elina Halttunen-Riikonen (varalle Terhi Haukka).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Grönroos ja Elina Halttunen-Riikonen (varalle Kirsi Kaivonen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)