Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 48 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2018 

TRE:6165/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikennelautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ylityksestä 0,6 milj. euroa aiheutuu Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta hallintokustannusvelotuksesta, jonka suuruus ei ollut tiedossa vuosisuunnitelmaa laadittaessa. Toimintakulujen ylitysennustetta pienentää 0,2 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet kohdistuen joukkoliikenteen vähäliikenteisten linjojen 15 ja 35 uudelleen tarkasteluun ja liikenteen optimointiin. Tilinpäätösennuste on tuottojen osalta vuosisuunnitelman mukainen. Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualue tulee esittämään ylitysennusteiden huomioimista vuoden 2018 talousarvioonsa.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot toteutuivat 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Erosta 0,2 milj. euroa selittyy valtiontuen osuuden vuosisuunnitelmaan nähden pienemmästä toteumasta. Tuet tulevat toteutumaan budjetoidusti. Lipputulojen osalta ero on noin 0,4 milj. euroa, mikä merkitsee noin 2 prosentin eroa. Ero selittyy jaksotuksen tarkkuudesta. Loppuvuoden kysyntäennusteeseen ei ole kuitenkaan tarvetta tehdä näillä tiedoilla muutosta. Toimintakulut ylittyivät 0,4 milj. euroa eli hieman alle 2 prosenttia. Ylitys selittyy jaksotuksen tarkkuudella.

Tampereen strategiaa ja muita palvelusuunnitelmassa kuvattuja pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tammi-huhtikuun 2018 osavuosikatsaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)