Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Linjasto 2021 - suunnittelun tilannekatsaus ja suunnitteluperiaatteet, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen

Päätösehdotus oli

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)