Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 17.9.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Grönroos ja Kirsi Kaivonen (varalle Elina Järvenpää).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Kaivonen ja Elina Järvenpää (varalle Lasse Oksanen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)