Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio 2019 

TRE:5287/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kehyksen 20.8.2018. Päätös liitteineen on luettavissa Selmassa (http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus).

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarviokehys noudattaa kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi talousarvioesitykseen on sisällytetty kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia sekä lainsäädännöstä aiheutuvia muutoksia.

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat syksyllä 2017 hyväksyttyyn Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017–2021 pohjalta. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2019 yhteensä kolme sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteet liittyvät asiakastyytyväisyyteen, matkustajamäärän kasvuun ja talouden tasapainottamisen. Strategian sisältöjä tarkennetaan edelleen toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Valtuuston hyväksymän vuoden 2018 muutetun talousarvion mukainen kaupungin vuosikate on 92,1 milj. euroa ja tulos on -18,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston 20.8.2018 päättämiä TA-muutoksia ei ole huomioitu vuosisuunnitelmaluvuissa. Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden vuosikate-ennuste on 39,4 milj. euroa ja tulosennuste 71,1 milj. euroa alijäämäinen.

Suurimmat menojen ylitykset ovat hyvinvoinnin palvelualueella, jonka tilinpäätösennuste on 55,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Koko kaupungin henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvuennuste on 18,8 milj. euroa (3,1 %). Palkkaratkaisun vaikutus ennusteeseen -10 milj. euroa. Talousohjelman vaikutukset ennusteeseen ovat noin 5,4 milj. euroa. Verorahoituksen ennuste on heikentynyt 20 milj. euroa ja ennuste 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi (verorahoituksen kasvu 0,6 %).

Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden arvioidaan toteutuvan olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisena kun kaupunginvaltuuston 20.8.2018 päättämät TA -muutokset on huomioitu vuosisuunnitelmassa. Lisätalousarvion muutokset vuosisuunnitelmaan tehdään elokuun talouskatsaukseen.

Kaupunkiympäristön palvelualue aloitti toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astui voimaan kesäkuussa 2017, jolloin palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2019 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesti joukkoliikennekuntalautakunnan toimintakate vuonna 2019 on -13,424 miljoonaa euroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointimenojen esitys vuonna 2019 on -1,200 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan talousarviovalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi talousarvioesitykseen on sisällytetty kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet.

Vuoden 2018 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2019 on -13,424 miljoonaa euroa. Toimintakate poikkeaa +0,05 milj. euroa Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesta joukkoliikennelautakunnan toimintakatteesta, joka on -13,474 miljoonaa euroa. Poikkeama johtuu Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnalle kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä osoitetun 0,500 milj. euron menojen säästön (digitaalisten palveluiden lisääminen, v. 2020 toimenpiteiden aikaistus) kohdentamisesta 0,05 milj. euron osalta joukkoliikennelautakunnalle. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2019 on -1,200 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden budjettiesityksessä on lisätty tuloja matkustajamäärän kasvun vaikutuksesta lipputuloihin ja taksojen korotuksiin yhteensä 3,9 milj. euroa. Budjettiesityksessä on lisätty menoja yhteensä 2,4 milj. euroa, jolla on varauduttu kustannustason nousuun sekä matkustajamäärän kasvuun. Budjettiesitykseen sisältyy kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sekä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 1,50 milj. euroa, joista tulojen lisäyksiä 0,94 milj. euroa ja menojen vähennyksinä 0,56 milj. euroa. Tulojen lisäykset kohdistuvat lipun hintojen nostoon. Tasapainottamisohjelman mukaiset menojen vähennykset kohdistuvat linjojen optimointiin ja vähäliikenteisten linjojen tarkasteluun. Menoja on lisätty 0,78 milj. euroa raitiotien hallintokustannuksen vastikkeen maksamiseen. Menoja on vähennetty 0,4 milj. euroa pienentämällä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen yksikköhintoja noin 1,5 %. Palkkaratkaisun kustannusvaikutuksiin on lisätty menoja yhteensä 0,03 milj. euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,5 milj. euroa, mikä vastaavasti kasvattaa joukkoliikenteen nettomenoja Tampereen ulkopuolella. Joukkoliikenteen toimintakate pienenee 1,6 milj. euroa vuoden 2018 talousarviosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys hyväksytään.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)