Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 15.6.2022

§ 63 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

 • TA2023 valmistelutilanne (Mika Periviita)  
 • Läntinen linjasto 2024 -suunnitteluprojektin tilannekatsaus (Leena Huhtala)
 • Takahuhdin koulun tilaongelmien ratkaisu ja joukkoliikenneyhteydet (Leena Huhtala)
 • Liikennemuutosten hallintaan liittyvät haasteet U-liikennesopimuksissa (Leena Huhtala)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelija Leena Huhtala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Miia Rajala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Lautakunta päätti puheenjohtaja Aleksi Jäntin esityksestä lisätä käsiteltäväksi katsaukseen asiat "Kesäkauden 2022 käynnistyminen" ja "Linjan 58 reittimuutos Lempäälässä Schenkerin työntekijöiden kulkemiseen talvikaudesta 2022-2023 lähtien". Lisäksi lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä käsittelyjärjestykseksi:

 • TA2023 valmistelutilanne (Mika Periviita)
 • Kesäkauden 2022 käynnistyminen (Leena Huhtala)
 • Läntinen linjasto 2024 -suunnitteluprojektin tilannekatsaus (Leena Huhtala)
 • Takahuhdin koulun tilaongelmien ratkaisu ja joukkoliikenneyhteydet (Leena Huhtala)
 • Liikennemuutosten hallintaan liittyvät haasteet U-liikennesopimuksissa (Leena Huhtala)
 • Linjan 58 reittimuutos Lempäälässä Schenkerin työntekijöiden kulkemiseen talvikaudesta 2022-2023 lähtien (Leena Huhtala)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)