Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 60 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2022 - hankinnan käynnistäminen  

TRE:4395/02.07.01/2022

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija
  • Kaartokallio Maarit, Joukkoliikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi ja joukkoliikenneinsinööri Maarit Kaartokallio, puh. 044 430 9089, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nysse-liikenteen linjojen 42 Kuhmoinen – Kangasala – Tampere, 48 Pohja – Kuhmalahti – Kivisalmi/Pakkala – Sahalahti – Kangasala ja 49 Orivesi – Eräjärvi – Kangasala, Pohja liikennöintisopimus (Kohde 46) päättyy elokuussa 2023. Palvelutarve reittien liikennöintialueelta säilyy tulevina vuosina suurin piirtein nykyisen kaltaisena. Linjat palvelevat ennen kaikkea koululaisten kulkemista kuntien sisällä ja linjalla 42 tarjotaan Pirkanmaan itäreunalta yhteys Tampereen keskustaan.

Tampereella ja myöhemmin Tampereen kaupunkiseudulla on kilpailutettu joukkoliikenteen liikennöintiä bruttosopimuksilla vuodesta 2007 alkaen. Sopimuskausien pituudet optiokausineen ovat olleet pääsääntöisesti 8 vuotta tai 5 vuotta. Kilpailutettavia kohteita ja sopimuskausien pituuksia on valittu niin, että seudulle muodostuisi suhteellisen säännöllinen kilpailutusrytmi, jossa vuosittain olisi ainakin kaksi tarjouskilpailukierrosta. Toimintatavalla pyritään turvaamaan alan yrityksille mahdollisuus liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Kangasala ja Orivesi

Linjat 42, 48 ja 49 palvelevat useampia alueen kouluja ja linjoilla tehdään aikataulusuunnittelussa yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Lisäksi linja 49 tarjoaa Kangasalan ja Oriveden väliset yhteydet. Kangasalan tai Oriveden kouluverkkoihin ei ole suunnitteilla näihin linjoihin vaikuttavia muutoksia, ja tarve liikennöintiin pohjautuu koululaisten liikkumiseen. Linjojen vuorotarjonta pyritään järjestämään koulujen tarpeiden mukaisesti. Lisäksi linjalla 42 mahdollistetaan muutamilla vuoroilla päivittäinen yhteys Kuhmoisten ja Tampereen välillä.

2.8.2021 on astunut voimaan laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021). Lain vaatimukset ylittäen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuodelle 2022 esitettyjen hankintalinjausten mukaan kaikissa Nyssen bussiliikenteen kilpailutuksissa pääsääntö on jatkossa EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin mukaisten käyttövoimien käyttö 100-prosenttisesti. Linjojen 42, 48 ja 49 kilpailutuksessa esitetään edellytettävän 100 % puhtaiden ajoneuvojen direktiivin mukaisia käyttövoimia. Laki edellyttää lisäksi Tampereen kaupungin joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena varmistavan, että ensimmäisellä valvontajaksolla 2021-2025 vähintään 15 % ajoneuvoista on kokonaan päästöttömiä. Käytännössä kokonaan päästötön linja-auto tarkoittaa tällä hetkellä akkusähköbussia. Ensimmäisen valvontajakson aikana Nysse-liikenteeseen kilpailutetaan noin 60 auton liikenne, josta laskettuna sähköbussivelvoite on 9 ajoneuvoa. Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2022 (TRE:8574/02.07.01/2021) on tämän vuoden osalta kilpailutettu kokonaan päästötöntä linja-autoliikennettä. Linjoille 42, 48 ja 49 mahdollistetaan myös muun puhtaan käyttövoiman tarjoaminen. 

Linjoilla 42, 48 ja 49 kilpailutetaan yhteensä viisi (5) kappaletta autoa. Diesellinja-autojen Euro-päästöluokitusvaatimus on vähintään Euro VI. Tarjoajat voivat näihin linjoihin tarjota käytettyjä linja-autoja.

Linjan 42 reitti on seuraava:

Kuhmoinen - Toritie - Yhdystie - Nelostie - Tampereentie - Sappeentie - Rautajärventie - Pohjantie - Kuhmalahdentie - Sahalahdentie - Alatie - Herttualantie - Kuohunharjuntie - Tampereentie - Onnikkatie - Kangasala - Onnikkatie - Kangasalantie - Lahdentie - Teiskontie – Itsenäisyydenkatu – Rautatienkatu – Vuolteenkatu – Hatanpään valtatie – Suvantokatu – Tampere, Sorin aukio

Osa vuoroista käy Kangasalan Saarioisten pihassa 

Linja 48 reitti yhteisellä osuudellaan on seuraava:

Pohja - Pohjantie - Kuhmalahdentie - Moltsiantie - Pakkalantie - Kuhmalahdentie - Sahalahdentie - Alatie - Herttualantie - Kuohunharjuntie - Tampereentie - Onnikkatie – Kangasala

Osa vuoroista kiertää Kivisalmen kautta.

Osa vuoroista kiertää Pakkalan kautta.

Osa vuoroista käyttää päätepysäkkinä Kuhmalahtea, Sahalahtea tai Pakkalaa.  

Osa vuoroista käy Kangasalan Saarioisten pihassa. 

Linja 49 reitti on seuraava:

Kangasala, Pohja - Rautajärventie - Kaanaantie - Vedentaustantie - Järvenpääntie - Eräjärventie - Orivedentie - Keskustie – Orivedentie - Aihtiantie – Orivesi

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet

Hankinta-asiakirjat ja tarjouskilpailun järjestely on tarkoitus pitää aiempia Nysse-liikenteen kilpailutuksia vastaavana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Käynnistetään avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaatteella liikennepalvelun hankkimiseksi 7.8.2023 alkaen kolmeksi (3) vuodeksi linjoille 42 Kuhmoinen - Kangasala - Tampere, 48 Pohja - Kuhmalahti - Kivisalmi/Pakkala - Sahalahti - Kangasala ja 49 Orivesi - Eräjärvi - Kangasala, Pohja, yhteensä viisi (5) autoa. Hankintaan sisällytetään optio sopimuksen jatkamisesta enintään kahdella (2) vuodella. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Leena Huhtala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tuomi Logistiikka Oy/Antti Mustalahti, KAPA-joli/Juha Kortteus, Kangasalan kaupunki/Tuomas Kähkönen, Oriveden kaupunki/Mari Kinnunen ja Tuija Aro, Pirkanmaan ELY-keskus, Kuhmoisten kunta 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)