Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 61 Käteisen käyttö joukkoliikenteessä ja lippujärjestelmän muutokset - selvitys toivomusponteen  

TRE:7606/08.01.01/2021

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija
  • Lehtonen Tanja, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Tanja Lehtonen, puh. 050 564 2706, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta teki 9.12.2021 päätöksen § 106 Käteisen käyttö joukkoliikenteessä ja lippujärjestelmän muutokset (TRE:7606/08.01.01/2021), jossa päätettiin käteisellä myytävien kertalippujen poistumisesta valikoimasta 6.6.2022 alkaen. Lisäksi samassa kokouksessa tehtiin toivomusponsi, jossa lautakunta edellyttää, että ennakkokertalippujen myyntipisteen on löydyttävä jokaisesta seudun kunnasta.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toivomusponnen osalta Nysse selvitti yhdessä Vesilahden kunnan kanssa mahdollisuutta perustaa Nyssen ennakkokertalippujen myyntipiste Vesilahteen. Vesilahden kunta selvitti asiaa paikallisten yksityisten toimijoiden kanssa, eikä halukkuutta ennakkokertalippujen myyntiin löytynyt. Tämän myötä Vesilahteen ei löydy ennakkokertalippujen myyntipistettä käteisellä myytävien kertalippujen poistumisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään selvitys tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Leena Huhtala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Ilkka Hjerppe ja Elina Sirén saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Vesilahden kunta 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)