Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 59 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2022 

TRE:5870/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Joukkoliikennelautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi johtuen pääosin koronapandemian arvioiduista kuluvan vuoden talousvaikutuksista. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin. Valtionavustusta ennustetaan saatavan korona-vaikutusten kattamiseen yhteensä 1,0 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Polttoaineen poikkeuksellisen voimakkaan hinnannousun vaikutuksesta Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kustannukset kasvavat 1,2 milj. euroa ja vastaavasti yksityisille bussiliikennöitsijöille maksettavien korvausten määrä kasvaa 2,0 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan joukkoliikenteen palveluryhmän tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 4,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Koronapandemia vähentää edelleen jossain määrin joukkoliikennepalvelujen käyttöä. Polttoaineen voimakas hinnannousu vaikuttaa toimintakuluihin, jotka ovat toteutuneet 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostojen ylityksen vuoksi.

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan tavallisesti kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta. Vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2022 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman tammi-huhtikuun 2022 katsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)