Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 16.12.2020

§ 89 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • TA 2020 ponsi - vastausluonnos, Riikka Salkonen
  • Asiakaspalaute, Inna Rokosa

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely
Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen saapui kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)