Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 16.12.2020

§ 90 Joukkoliikenteen palvelutaso kesäkaudella 2021 

TRE:7268/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen palveluryhmä on laatinut suunnitelman Nysse-liikenteen kesäkauden 2021 palvelutasosta. Suunnitelma on esityslistan liitteenä. Se pohjautuu joukkoliikennelautakunnan 11.4.2019 § 27 (TRE:1039/08.01.01/2018) hyväksymään joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2021:een. Suunnitelman mukainen liikennetilaus on joukkoliikenteen vuoden 2021 hyväksytyn talousarvion mukainen.

Linjasto 2021 -muutokset otetaan vaiheittain vuoden 2021 aikana käyttöön. Kesän 2021 linjareitit ovat joidenkin linjojen osalta jo Linjasto 2021 -suunnitelman mukaisia, mutta osalla linjoista uudet reitit tulevat käyttöön vasta 9.8.2021 raitiotien molempien linjojen liikenteen alkaessa. Linjasto 2021 muutoksen yhteydessä linjanumerointia uudistetaan. Tämän vuoksi osalla linjoista linjatunnus muuttuu selvästi nykyisestä poikkeavaksi. Uudistuksen tarkoitus on ryhmitellä linjatunnukset 1-39 kymmensarjoihin liikennöintitiheyden mukaan niin, että pienimmillä numeroilla kuvataan suurinta vuoromäärää. Kymmensarjat 40-90 jäävät Kangasalan, Lempäälän, Valkeakosken, Nokian, Ylöjärven ja Oriveden suuntien tunnuksille. 

Seuraavassa on kuvattu tärkeimmät muutokset linjoittain/liikennöintialueittain:

Kangasalan osalta aloitetaan linjalla 40 kilpailutetun (TRE:2630/02.07.01/2020) joukkoliikennesuunnitelman mukainen liikennöinti. Linja 40 kulkee jatkossa Tampereen keskusta-alueella Keskustorilta Hämeenkatua Hatanpään valtatielle ja edelleen Vuolteenkadun kautta Kalevantielle. Reittimuutoksella vähennetään liikennöintiä Hämeenkadun itäpäässä, mikä liittyy ratikan sekä Rautatienkadun ja Hämeenkadun risteyksen toimivuuteen. Samalla reittimuutoksella mahdollistetaan Kangasalta edelleen yhteys Ratinan ja Sorin aukion palveluihin.

Kesän 2021 osalta Lempäälässä aloitetaan kilpailutetun (TRE:2630/02.07.01/2020) suunnitelman mukainen liikennöinti. Linja 50 siirtyy uudelle reitille tarjoten jatkossa kattavamman yhteyden Lempäälän keskustan ja Ideaparkin välille. Yhteydet Ideaparkiin paranevat myös Etelä-Tampereelta. Linjalla 50 käytetään jatkossa vain Hauralan päätepysäkkiä eikä linja kierrä Vanattaran tai Ruskea-ahteen kautta. Kilpailutuksen myötä perustetaan uusi linja 52 Lempäälän ja Tampereen välille. Linjalla 52 tarjotaan yhteys Laasonportista, Vananttarasta ja Ruskea-ahteelta Tampereelle. Lisäksi linjalla nopeutetaan Kuljun ja Sääksjärven yhteyksiä, koska linja liikennöi Sääksjärven rampin kautta Valtatie 3:lla Tampereen keskustaan. Lempäälän kilpailutetun kokonaisuuden osalta linjalle 55 Vesilahti - Lempäälä - Tampere ei tehdä reittimuutoksia, mutta yhteydet Narvaan vähentyvät vähäisen matkustajamäärän vuoksi.

Pirkkalan osalta valmistaudutaan Linjasto 2021 -käyttöönottoon linjan 11 osalta. Linjat 11B ja 11C säilyvät Etelä-Tampereella ja Pirkkalassa samoilla reiteillä, mutta päätepysäkki siirtyy Länsi-Tampereelta Raholasta Ranta-Tampellaan. Muutoksella saadaan paremmin palveltua Ranta-Tampellan kasvavaa asuinaluetta ja siirrettyä liikennettä Hämeenkadulta ja Keskustorilta Tampereen kehälle Rautatienkadulle. Muutoksella saadaan myös kehitettyä keskusta-alueelta vaihdottomia yhteyksiä Hatanpään sairaalan pihaan.

Arjen ruuhka-aikoina liikennöineet linjat 11 (Partola - Härmälä - Keskustori) ja 27 (Partola - Sarankulma - Keskustori) lakkautetaan ja luodaan alueille korvaava liikennöinti. Härmälänrannan arjen ruuhka-ajan liikennöintiin perustetaan linja 30 (Nuoliala - Pere - Härmälänranta - rautatieasema - Ranta-Tampella). Linjalla parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä erityisesti Pirkkalassa Nuolialan ja Pereen kasvavilla asuinalueilla. Härmälänrannan osalta linjalla mahdollistetaan jatkossa nopea yhteys Sorin aukiolle ja rautatieasemalle ja tuetaan Ranta-Tampellan kasvavaa asuinaluetta. Sarankulman työpaikka-alueen arjen ruuhka-ajan liikennöintiin perustetaan linja 31 (Nuoliala - Sarankulma - rautatieasema - Ranta-Tampella). Linja 31 toimii parina linjan 30 kanssa ja tarjoaa paremmat joukkoliikenneyhteydet muun muassa Ranta-Tampellan alueelle.

Linja 29 tulee korvaamaan linjojen 11B ja 11C päätepysäkin muutosta Raholasta Ranta-Tampellaan. Linjan 29 päätepysäkki siirtyy tämän myötä Pitkäniemestä ja Kalkusta Raholaan. Linjalla 29 tarjotaan jatkossa yhteydet Länsi-Tampereelta vaihdottomasti Taysin alueelle. Samalla linja siirretään liikennöimään Satakunnankadulle mahdollistaen yhteyden myös Amurin alueelta vaihdottomasti Taysin palveluihin.

Linja 15 tulee jatkossa tarjoamaan yhteyden Pitkäniemen alueelle sekä Myllypuroon. Linjalla 15 tarjotaan jatkossa yhteys Höytämöstä Tampereen keskusta-alueelle ja edelleen Länsi-Tampereelle Villilän kautta työpaikka-alueille Myllypuroon ja Pitkäniemeen.

Linja 26 aloittaa uudella reitillä. Linjalla tarjotaan jatkossa yhteys Petsamosta rautatieasemalle ja Finlaysonille ja edelleen Kaarilan kautta Raholaan ja Tesomalle. Kesällä 2021 Ranta-Kaarilassa Simolankadulla tehdään putkisiirtotyötä sekä kadunsaneerausta, mikä estää liikennöinnin Ranta-Kaarilassa Simolankadulla. Tämän vuoksi linja ajaa poikkeuksellisesti suoraan Pispalan valtatieltä Nokiantielle. Ranta-Kaarilaan palataan liikennöimään työmaan valmistuttua.

Linja 27 aloittaa liikennöinnin välillä Järvensivu - Ratina - Pispalanharju. Linjalla tarjotaan jatkossa yhteys sekä Järvensivulta että Pispalanharjulta Sorin aukion ratikkapysäkille sekä Ratinan palveluihin.

Linja 9A päätepysäkki siirretään Sorin aukiolta Lentävänniemeen ja samalla linjatunnus 9B lakkautetaan ja korvataan linjalla 19 Hervanta - Kaipanen - Annala - Keskustori - Lentävänniemi. Muutoksen yhteydessä parannetaan Annalan ja Hervannan välistä yhteyttä ja tarjotaan jälleen yhteys Annalasta Keskustorille ja Linjasto 2021 -päätöksen (TRE:1039/08.01.01/2018) mukaisesti Luoteis-Tampereelle Lielahteen ja Lentävänniemeen. Linjojen 9 ja 19 muutosten yhteydessä linja 20 liikennöidään jatkossa välillä Keskustori - Lamminpää.

Linja 3 Etelä-Hervannasta Tampereen keskustaan toteutetaan kesäkaudella osittain ratikan avoimella koeliikennöinnillä ja osittain bussiliikenteellä. Bussilinjoilla 3A ja 3B tarjotaan tasaisella vuorotarjonnalla yhteys Etelä-Hervannan ja Pyynikintorin välillä ja tätä yhteyttä tulee täydentämään ratikkalinja 3 Hervantajärven ja Pyynikintorin välillä.

Linja 32 liikennöi kesällä 2021 vain välillä Hervanta - Hatanpään sairaala. Yhteys Hervannan ja Taysin välillä toteutetaan linjalla 38 ja yhteys Ranta-Tampellan ja Hatanpään sairaalan välillä toteutetaan linjoilla 11B ja 11C sekä 30 ja 31.

Linja 38 aloittaa uudella reitillä. Linja liikennöi jatkossa välillä Hervanta - Kaukajärvi - Linnainmaa - Tays - rantatunneli - Lielahti - Lentävänniemi. Samalla lakkautetaan linjan 36 liikennöinti. Yhteys Atalan ja Hervannan välillä on jatkossa vaihdollinen.

Linja 31 Korkinmäki - Pyynikintori lakkautetaan ja korvataan linjoilla 10, 12, 21 sekä 65. Matkustajamäärä linjalla on ollut erittäin pieni ja alueen muilla linjoilla saadaan toteutettua joukkoliikennepalvelua kyseiselle alueelle.

Linja 4 päätepysäkki siirretään Sorin aukiolta takaisin Keskustorille Hatanpään valtatien ratikkatöiden valmistumisen johdosta.

Linjan 1 ajantasauspysäkki siirretään Sorin aukiolta takaisin Koskipuistoon Hatanpään valtatien ratikkatöiden valmistumisen johdosta.

Raitiotien 1. vaiheen valmistuessa Tampereen keskusta-alueella joukkoliikenteen pysäkkien paikkoja Keskustorin alueella on järjesteltävä uudestaan. Liikennöinti Puutarhakatua pitkin lopetetaan ja samalla päätepysäkin käyttö Aleksis Kiven kadulla loppuu kesäkauden 2021 alussa. Tämän vuoksi Nokian ja Ylöjärven linjojen päätepysäkit Tampereen keskustassa siirtyvät Keskustorin terminaalialueelle. Samalla linjalla 72 toteutetaan Linjasto 2021 -päätöksen mukainen linjareitti ja linjan päätepysäkki siirretään Tuulensuu-kortteliin Hämeenpuistoon. Lisäksi raitiotien 1. vaiheen valmistuessa molempiin suuntiin kulkeva bussiliikenne palautetaan takaisin Hatanpään valtatielle ja liikennöinti Aleksanterinkadun kautta lakkautetaan.

Raitiotien 2. vaiheen rakentamisen työmaajärjestelyt vaikuttavat Nysse-liikenteeseen samalla tavalla, kuin kevätkaudella 2021 (TRE:5997/08.01.01/2020). Linjoilla 21, 80 ja 85 ei voida liikennöidä Sepänkadun kautta, johtuen sillan uusimisesta ja kadun uudelleen rakentamisesta. Linjat liikennöivät kuten kevätkaudella 2021 Hämeenpuiston kautta Näsijärvenkadulle ja edelleen Paasikivenkatua Särkänniemen ohi Santalahteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma kesäkaudelle 2021 noudatettavaksi 7.6.-8.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, Länsilinjat Oy/Terhi Penttilä, Väinö Paunu Oy/Juha Mustonen, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy/Pertti Johansson, Valkeakosken Liikenne Oy/Ville Laurell, Tilausliikenne Atro Vuolle Oy/Anne Salonen, Kangasalan kaupunki/Tuomas Kähkönen, Lempäälän kunta/Timo Nevala, Nokian kaupunki/Milla Valkonen, Oriveden kaupunki/Mari Kinnunen, Pirkkalan kunta/Antti Reinikka, Vesilahden kunta/Kati Paunonen, Ylöjärven kaupunki/Mari Ruissalo, Valkeakosken kaupunki/Minna Uschanoff, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.