Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 16.12.2020

§ 93 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin päätöksen tekemiseksi maksuttomasta kuukauden matkakortin tarjoamisesta kaupungin eläkeläisille – Veikko Vallin 

TRE:6142/08.00.01/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Veikko Vallin esittää 13.10.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupungin eläkeläisille tarjotaan joululahjaksi maksuton kuukauden matkakortti joukkoliikenteeseen. Perusteluissa joululahjalle esitetään viimeisen kymmenen vuoden aikana Tampereen kaupungin heikon taloustilanteen johdosta tehdyt monet maksukorotukset, kuten esimerkiksi terveyskeskusmaksut, kiinteistöverot, vesi- ja hulevesimaksut sekä joukkoliikenteen liput. Aloitteessa esitetään, että maksuton lippu olisi voimassa 1.12.2020- 31.12.2020 tai mikäli päätöstä ei joulukuuksi ehditä tekemään, niin voimassaolo siirtyisi vuoden 2021 alkuun.

Maksujen korotuksella on erityisesti yhdenvertaisuusperiaatteen valossa vaikea perustella maksutonta kuukautta vain eläkeläisille, vaikka heille toimenpiteellä varmasti olisi positiivisia vaikutuksia. Toimenpiteen kustannusvaikutuksia on myös vaikea arvioida, sillä joukkoliikenteessä ei ole eläkeläisalennuksia, vaan seniorilippu 65 vuotta täyttäneille. Seniorilipun lipputulot ovat noin 200 000 euroa kuukaudessa. Karkea arvio voisi olla, että seniorilipun osuus menetetyistä lipputuloista olisi noin 50 %, jolloin esityksen mukainen joululahja olisi kustannuksiltaan noin 400 000 euroa.

Joukkoliikenteen talousarviossa ei ole varauduttu vuoden 2020 tai vuoden 2021 osalta esityksen mukaiseen joululahjaan. Lisäksi toimenpide ei olisi mitenkään perusteltavissa näin koronapandemian aikana, jolloin joukkoliikenteeseen ei voida houkutella lisää matkustajia minkäänlaisilla markkinointi- tai alennuskampanjoilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Veikko Vallinin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)