Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 45 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2020 - hankinnan käynnistäminen  

TRE:3302/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala,  puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nysse-liikenteen linjojen 41 Kangasala - Orivesi, 44 Kangasala - Valkeakoski, 46 Suinula - Kangasala, 79 Nokian asema - Siuro/Linnavuori, 85 Soppeenmäki - Kuru liikennöintisopimukset (kohteet 31, 36, 37 ja 38) päättyvät kohteiden 31 ja 36 osalta kesäkuussa 2021 ja kohteiden 37 ja 38 osalta elokuussa 2021. Palvelutarve reittien liikennöintialueelta säilyy tulevina vuosina suurin piirtein nykyisen kaltaisena, mutta taloudellisen tasopainon löytämisen vuoksi linjoilla 41, 44 ja 46 järjestetään liikennettä vain peruskoulun koulupäivinä. Linjat palvelevat ennen kaikkea koululaisten kulkemista kuntien sisällä.

Tampereella ja myöhemmin Tampereen kaupunkiseudulla on kilpailutettu joukkoliikenteen liikennöintiä bruttosopimuksilla vuodesta 2007 alkaen. Sopimuskausien pituudet optiokausineen ovat olleet pääsääntöisesti 8 vuotta tai 5 vuotta. Kilpailutettavia kohteita ja sopimuskausien pituuksia on valittu niin, että seudulle muodostuisi suhteellisen säännöllinen kilpailutusrytmi, jossa vuosittain olisi ainakin kaksi tarjouskilpailukierrosta. Toimintatavalla pyritään turvaamaan alan yrityksille mahdollisuus liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Kangasala, Orivesi ja Valkeakoski

Linjat 41, 44 ja 46 palvelevat useampia alueen kouluja ja linjoilla tehdään aikataulusuunnittelussa yhteisyötä alueen koulujen kanssa. Lisäksi linjalla 41 toteutetaan Kangasalan ja Oriveden ja linjalla 44 Kangasalan ja Valkeakosken välistä liikennettä. Kangasalan kouluverkkoon ei ole näiden linjojen osalta suunnitteilla muutoksia ja tarve liikennöintiiin pohjautuu koululaisten liikkumiseen. Linjojen vuorotarjonta pyritään järjestämään koulujen tarpeiden mukaisesti, arjen ruuhka-aikoina linjoilla pyritään tarjoamaan tunnin välien joukkoliikennepalvelua.

Linjoilla 41 ja 44 kilpailutetaan molemmilla kaksi (2) kappaletta 13-metrisiä 2-akselisia linja-autoja. Linjalla 46 kilpailutetaan kaksi (2) kappaletta 15-metrisiä telilinja-autoja. Diesellinja-autojen Euro-päästöluokitusvaatimus on vähintään Euro 5. Tarjoajat voivat näihin linjoihin tarjota käytettyjä linja-autoja.  

Linjan 41 reitti on seuraava:

Kangasala – Keskusaukio – Myllystenpohjantie - Tampereentie – Kuohunharjuntie – Herttualantie – Alatie – Sahalahdentie – Ponsantie – Orivedentie - Keskustie – Aihtiantie – Orivesi

Osa linjan 41 vuoroista käyttää päätepysäkkinä Ponsa pysäkkiä.

Linja 44 reitti yhteisellä osuudellaan on seuraava:

Kangasala, Keskusaukio - Myllystenpohjantie - Tampereentie - Kangasalantie - Kaarina Maununtyttären tie - Kangasalantie - Eerolantie - Painontie - Juusontie - Kenraalintie - Lempääläntie - Tallikatu - Ulvajankatu - Isosilta - Sääksmäentie - Apilankatu - Valkeakoski, linja-autoasema

Linjan 44A reitillä käydään Alangossa

Kaarina Maununtyttären tie - Saarenmaantie - Alanko, Houkanvuorentien kääntöpaikka - Saarenmaantie - Kaarina Maununtyttären tie

Linjan 44H reitillä käydään Hämeen ammattikorkeakoulun pysäkillä:

Kenraalintie - Lempääläntie - Valkeakosken ammattikorkeakoulu - Lempääläntie - Tallikatu

Linja 46 reitti yhteisellä osuudella on seuraava:

Kangasala, Pikkola - Finnentie - Rekiäläntie - Kangasalantie - Ruutanantie - Ruutana, Laureeninkallio - Ruutanantie - Korvenperäntie - Siitamantie - Suinula  

Linjan 46J reitillä käydään Jussilassa

Ruutanantie - Jussilantie - Jussila - Jussilantie - Ruutanantie -

Nokia

Linjalla 79 toteutetaan yhteys Siuron ja Linnavuoren välillä sekä Nokian ja Siuron sekä Linnavuoren välillä. Linjalla mahdollistetaan yhteydet myös Siuron ja Linnavuoren alueelta Harjuniityn koululle. Nokian kouluverkkoon ei tämän linjan osalta ole suunnitteilla muutoksia ja tarve liikennöintiin pohjautuu koululaisten liikkumiseen sekä yhteyden mahdollistamiseen Siurosta ja Linnavuoresta Nokialle ja siitä edelleen Tampereelle. Linjan reittiin tehdään kuitenkin muutos, joka on hyväksytty jo Nokian kaupunkikehityslautakunnassa (NOK/785/05.03.06/2020). Linjaa 79 jatketaan arkisin Nokian asemalta Pirkkalaan, muutoksella mahdollistetaan paremmat yhteydet Pitkäniemen tredun toimipisteelle sekä mahdollistetaan yhteys Pirkkalan työpaikka-alueille. Muutoksen myötä linja 65 ei enää liikennöi Pirkkalan ja Nokian välillä. Linjalla 79 tarjotaan talven arjen ruuhka-aikoina 30 minuutin vuorotarjonta ja muuna aikoina 60 minuutin vuorotarjonta. Lauantaisin tarjontaan asiointiyhteys 60 minuutin välein. Kilpailutuksessa otetaan optiona huomioon mahdollinen sunnuntailiikenteen järjestäminen.

Linjalla 79 kilpailutetaan kaksi (2) kappaletta 15-metrisiä telilinja-autoja ja yksi (1) 13-metrinen 2-akselinen linja-auto.  Diesellinja-autojen Euro-päästöluokitusvaatimus on vähintään Euro 5. Tarjoajat voi tarjota tälle linjalle käytettyjä linja-autoja.  

Linjan 79A reitti

Pirkkala, Suupantori - Suupantie - Lentokentäntie - Naistenmatkantie - Anian rantatie - Kirkonkylän koulu - Anian rantatie - Rajasalmentie - Pyhäjärventie - Sarpatintie - Nokian valtatie - Nokian asema - Nokian valtatie - Siuron valtatie - Siurontie - Kuljuntie - Siuro

Ajettaessa Siurosta Nokialle

Siuro - Kuljuntie - Färmintie - Kyrösjärventie - Alumiinitie - Järvenjärventie - Tampereentie (vt. 11) - Miharintie - Linnavuorentie - Linnavuori - Linnavuorentie - Vuorenhovintie - Miharintie - Siurontie - Siuron valtatie - Nokian valtatie - Rautatienkatu - Nokian asema - Rautatienkatu - Kankaantaankatu - Ilkantie - Nokian valtatie - Sarpatintie - Pyhäjärventie - Rajasalmentie - Anian rantatie - Naistenmatkantie - Suupantie - Pirkkala, Suupantori

Osa vuoroista käyttää päätepysäkkinä Nokian asemaa

Linjan 79B reitti  

Pirkkala, Suupantori - Suupantie - Lentokentäntie - Naistenmatkantie - Anian rantatie - Kirkonkylän koulu - Anian rantatie - Rajasalmentie - Pyhäjärventie - Sarpatintie - Nokian valtatie - Nokian asema - Nokian valtatie - Siuron valtatie - Siurontie - Miharintie - Vuorenhovintie - Linnavuorentie - Linnavuori

Ajettaessa Linnavuoresta Nokialle

Linnavuori - Linnavuorentie - Miharintie - Tampereentie (vt. 11) - Järvenjärventie - Alumiinitie - Kyrösjärventie - Färmintie - Kuljuntie - Siuro - Kuljuntie - Siurontie - Siuron valtatie - Nokian valtatie - Rautatienkatu - Nokian asema - Rautatienkatu - Kankaantaankatu - Ilkantie - Nokian valtatie - Sarpatintie - Pyhäjärventie - Rajasalmentie - Anian rantatie - Naistenmatkantie - Suupantie - Pirkkala, Suupantori

Osa vuoroista käyttää päätepysäkkinä Nokian asemaa

Ylöjärvi

Linjan 85 reitillä on mahdollistettu yhteydet Kurusta Soppeenmäkeen. Nykyisin linja 85 on ajanut arjen ruuhka-aikoina Soppeenmäestä Tampereen keskustaan. Nopea yhteys Tampereen ja Soppeenmäen välillä toteutetaan jatkossa linjalla 80, Linjasto 2021 -suunnitelman mukaisesti (TRE:1039/08.01.01/2018). Linjalla 85 on nykyisellään mahdollistettu myös yhteys Virroille. Virrat kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueeseen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksellä yhteys Virroille toteutetaan jatkossa Oriveden kautta. Yhteys Kurun ja Ylöjärven Soppeenmäen välillä toteutetaan jatkossakin linjalla 85 ja vuorotarjontaan ei nykyisestä olla tekemässä merkittäviä muutoksia. Linja liikennöi talviarkisin 30 minuutin välein Soppeenmäen ja Mutalan välillä ja yhteys Kuruun arjen ruuhka-aikoina tarjotaan noin 60 min välein. Viikonloppuisin mahdollistetaan yhteys Kurusta Soppeenmäkeen sekä säilytetään asiointiyhdet Mutalan ja Soppeenmäen välillä.

Linjan 84 liikennöi tällä hetkellä Soppeenmäen ja Takamaan välillä. Osa linjan vuoroista liikennöi Lakialan portille ja yhdellä vuoroparilla mahdollistetaan yhteys Viljakkalaan. Linjan reittiin tai vuorotarjontaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia nykyisestä. Kesäarjessa pyritään jatkossa tarjoamaan yhteys Soppeenmäkeen myös arjen ruuhka-aikoina, nykyisellään linjalla 84 on tarjottu vain asiointiyhteys Soppeenmäkeen.

Linjalla 84 kilpailutetaan yksi (1) 13-metrinen 2-akselinen linja-auto. Linjalla 85 kilpailutetaan kaksi (2) kappaletta 13-metrisiä seutulinja-autoja ja yksi (1) 15-metrinen telilinja-auto. Diesellinja-autojen Euro-päästöluokitusvaatimus on vähintään Euro 5. Tarjoajat voivat näihin linjoihin tarjota käytettyjä linja-autoja.  

Linjan 84 reitti

Soppeenmäki - Matkatie - Kuruntie - Viljakkalantie - Takamaan koulu

Osa vuoroista jatkaa Takamaan koululta Lakialan portille.

Takamaan koulu - Viljakkalantie - Kivijärventie - Paroistentie - Lakialan portti

Osa vuoroista jatkaa Takamaan koululta Viljakkalaan.

Takamaan koulu - Viljakkalantie - Kommintie - Ylöjärventie - Viljatie - Viljakkala

Linjan 85 reitti

Soppeenmäki - Kuruntie – Uusi-Kuruntie – Poikeluksentie - Virtaintie – Matkahuollontie - Kuru

Osa linjan 85 vuoroista käyttää päätepysäkkinä Mutalaa tai Kyrönlahtea.

Osa linjan 85 vuoroista kiertää Parkkuun kautta.

Poikeluksentie - Parkkuuntie - Olkitaipaleentie - Poikeluksentie -

Kustannustehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen vuoksi linjat 84 ja 85 kilpailutetaan samanaikaisesti.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet

Hankinta-asiakirjat ja tarjouskilpailun järjestely on tarkoitus pitää aiempia Nysse-liikenteen kilpailutuksia vastaavana. Sopimuksenhallinnan työkaluna oleviin palvelurikkeisiin on tehty yksittäisiä tarkennuksia. Hankinnassa on kolme erillistä kohdetta, joista sallitaan yksittäiset tarjoukset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Käynnistetään avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaatteella liikennepalvelun hankkimiseksi 9.8.2021 alkaen kolmeksi (3) vuodeksi linjoille 41 Kangasala - Orivesi, 44 Kangasala - Valkeakoski, 46 Suinula - Kangasala ja 79 Pirkkala - Nokian asema - Siuro/Linnavuori. Käynnistetään lisäksi avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaatteella liikennepalveluiden hankkimiseksi 7.6.2021 alkaen kolmeksi (3) vuodeksi linjoille 84 Soppeenmäki - Takamaa ja 85 Soppeenmäki  - Mutala - Kuru. Hankintaan sisällytetään optio sopimuksen jatkamisesta enintään kahdella (2) vuodella. 

Kalustovaatimuksena linjojen liikenteessä on linjalla 46 15-metrinen telilinja-auto. Linjalla 79 vaaditaan kaksi (2) 15-metristä telilinja-autoa ja yksi (1) 13-metrinen 2-akselinen linja-auto. Linjoilla 41 ja 44 kalustovaatimuksena on 13-metriset 2-akseliset linja-autot.  Diesellinja-autojen Euro-päästöluokitusvaatimus on vähintään Euro 5.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae, Sari Tamminen; Nysse / Juha-Pekka Häyrynen, Juha Kortteus, Leena Huhtala Satu Marjeta; Kangasalan kaupunki / Tuomas Kähkönen; Nokian kaupunki/ Milla Valkonen; Ylöjärven kaupunki/ Mari Ruissalo / Kirsi Riihioja; Oriveden kaupunki/ Mari Kinnunen / Pirkko Lindström  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)